Cần ổn định bạo loạn nội bộ để củng cố chính trị quốc gia.

Để phát triển đất nước, cần ổn định đời sống nhân dân và trấn áp các cuộc bạo loạn, nhất là bạo loạn nội bộ để củng cố chính trị quốc gia.

Nhiều quốc gia trên thế giới khá quen thuộc với tình hình bất ổn của nền chính trị quốc gia, mà phần lớn là bạo loạn trong nước. Đời sống cùng cực khiến người dân can đảm đứng lên đấu tranh giành quyền lợi về cho mình. Và cũng có thể là do thế lực thù địch xúi giục nhằm mục đích làm đảo lôn chính trị, thực hiện cho những mưu đồ đen tối khác. Bạo loạn trong nước là vấn đề khá nhức nhối đối với chính phủ, bởi những yếu tố bên trong lúc nào cũng nhức nhối và đáng gờm.

bao_loan_venezuela

Một nền chính trị vững mạnh giúp cho những lĩnh vực khác vững mạnh theo.

“Khi nền văn minh nhân loại đã bước qua một trang mới hoàn toàn khác, cùng với sự ra đời của nhiều luận thuyết cổ vũ cho chủ nghĩa tự do. Mà một sự cổ vũ to lớn cho lý tưởng này là sự ra đời của một nhà nước hiến pháp đầu tiên trên thế giới-Nhà nước Mỹ khẳng định quyền sống, quyền tự do, an ninh than thể, quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận… .

Từ đây cả thế giới làm quen với một lý thuyết hoàn toàn mới về nguồn gốc và bản chất của Nhà nước, nhà nước không phải là một thế lực thống trị xã hội mà chính là một tổ chức quyền lực công, được người dân trao cho quyền lực để đổi lại họ được sống dưới sự bảo vệ của Nhà nước và một trật tự luật pháp do Nhà nước ban hành (luật pháp không trái với đạo đức và luân lý); và rằng quyền lực chính trị đó không thể là quyền lực tuyệt đối vì “quyền lực có xu hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối” (Lord Acton).”

chinh tri

(đọc thêm tại https://thuquantriethoc.blogspot.com/2013/10/chinh-tri-la-gi.html).

Chính vì những sơ nét về chính trị và quyền lực Nhà nước nên một số quốc gia lấy quyền lực để xây dựng chế độ chính trị, khiến người dân căm phẫn và dẫn đến bạo loạn. Một số khác do mua chuộc mà có. Khi đó, nhà nước lại đàn áp ngược lại, thậm chí có quốc gia còn sử dụng vuc khí để đàn áp, khiến đời sống người dân thêm khổ cực. Nhưng nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, quân đội có thể chế tạo vũ khí quân sự chính trị bằng các kỹ thuật laser để ổn định nhanh chóng tình hình bạo loạn trong nước, xây dựng lại chế độ chính trị mới hợp thời hơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *